ZEB ONE

Web: odkaz
Facebook: odkaz
Instagram: odkaz


Zeb One, narozen v roce 1982, je další z writerů, kteří se z ulice a vlaků dostal do galerií. Od zdí na plátno, nebo rovnou na mural. Jeho inspirace jsou věci kolem něj. Ať už jsou to jednoduché vjemy na ulici jako stíny, struktury nebo architektura, grafický design, typografie, technické výkresy a i graffiti. Z toho pak plyne jeho tvroba, geometricko-abstraktní díla v různých formátech.